Резолюція Круглого столу «Аборти в Україні: причини, наслідки, перспектива змін»

30-07-2008

Ми, учасники Круглого столу «Аборти в Україні: причини, наслідки, перспектива змін», спираючись на вже існуючі звернення стосовно проблеми абортів в Україні (Звернення Християнських Церков України до держави та українського народу, 1.06.2004 р.; Відкрите звернення від Всеукраїнської Конференції «Аборт: заперечення права на життя», 3.12.2005 р.; постанову Синоду Єпископів УГКЦ, 2-3.07.2008 р.), в результаті наших обговорень стверджуємо:

Дозволена чинним законодавством України практика абортів, яка через свою легальність набула катастрофічного поширення, є одним з основних факторів морального занепаду та духовної і фізичної деградації, демографічної кризи та поступового вимирання українського народу; однією з найбільших загроз національній безпеці України. Легальні аборти є також одним з основних джерел корупції в системі охорони здоров'я та однією з основних причин знецінення високого покликання лікаря, але передовсім - грубим порушенням основного й невідчужуваного права людини на життя, а отже, першою й основною формою насильства і тероризму у світі.

Тому, ставлячи перед собою як кінцеву мету впровадження в Україні безумовного законодавчого захисту життя людини від моменту зачаття і до природної смерті, ми вносимо пропозиції, практичні здійснення яких стануть важливими кроками на шляху до осягнення цієї мети:

 

1. Розгорнути в Україні широку інформаційно-просвітницьку кампанію з метою запобігання абортам, залучивши до неї ЗМІ державного, церковного та приватного підпорядкування. Інформаційно-просвітницька кампанія повинна робити наголос на непорушній цінності людського життя; пропагувати зміцнення сім'ї, подружню вірність та передподружню стриманість як основні чинники підвищення народжуваності та зменшення кількості абортів; поширювати правду про сутність аборту та його наслідки.

2. За співпраці Церкви і держави створити всеукраїнську мережу порадчих центрів, які надаватимуть психологічну підтримку й необхідну допомогу у випадках кризової вагітності, а також мережу допомоги матерям-одиначкам та мережу усиновлення «небажаних» дітей.

3. За співпраці Церкви і держави розробити програми психологічного і духовного зцілення осіб, причетних до абортів.

4. Впровадити до навчальних процесів шкіл і ВНЗ програми статевого виховання, відповідального батьківства та методів розпізнавання плідності (МРП), базовані на християнських цінностях та цілісному баченні людської сексуальності. Забезпечити школи та ВНЗ навчальними матеріалами (посібники, методичне забезпечення) для викладання цих програм. У розробці програм та матеріалів повинні взяти участь Церкви та громадські організації, які керуються у своїй діяльності християнськими цінностями.

5. Впровадити в державних та приватних абортивних клініках обов'язкове консультування жінок (подружніх пар), які мають намір здійснити аборт. Консультування повинно всивітлювати правду про сутність аборту і його наслідки та пропонувати альтернативні вирішення. Консультування повинно здійснюватися представниками Християнських Церков та психологами, які працюють на християнських засадах. Абортивні клініки повинні бути зобов'язані уможливити їм таке консультування.

6. Заборонити рекламу контрацептивів як таку, що руйнує суспільну мораль і поглиблює демографічну кризу, а отже - загрожує національній безпеці України.

7. Внести зміни в законодавство, яке регламентує діяльність системи охорони здоров'я: вилучити аборт з переліку гінекологічних операцій; скасувати поняття «аборт за медичними та соціальними показами» як суперечне лікарській етиці та покликанню лікаря; впровадити обов'язкове просторове відмежування абортивних клінік від гінекологічних відділень та пологових будинків; впровадити обов'язкові професійні обмеження для лікарів-аборціоністів із забороною для них приймати пологи та займатися лікувальною практикою.

8. Внести зміни до статті 27 Конституції України, виклавши її у такій редакції: «Кожна людина має невід'ємне право на життя від моменту зачаття і до природної смерті». Внести відповідні зміни у ст. 25 ч. 2 Цивільного Кодексу України, виклавши її у такій редакції: «Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її зачаття». Скасувати ст. 281 ч. 6 Цивільного Кодексу України.

 

Ми адресуємо цю резолюцію Президентові, Верховній Раді і Кабінетові міністрів України та усій українській громадськості.

Ми доводимо цю резолюцію до відома Синоду Єпископів УГКЦ та єрархів українських Церков.

Зарваниця,

Всеукраїнська проща родин,

12.07.2008 р.Б.