Еволюційна і креаційна теорії, наука і релігія, факти і упередження


Багато книг про еволюцію, у тому числі "Вчення про еволюцію і природа науки", протиставляють релігійні "уявлення" про Сотворення науковим "фактам" про еволюцію. Важливо усвідомити, що таке зіставлення невірне по своїй суті. Креаціоністи, обстоюючи свої погляди, нерідко звертаються до наукових фактів, а еволюціоністи, у свою чергу, часто вдаються до ненаукових філософських припущень. Креаціоністів часто критикують за явну упередженість; проте еволюціоністи (і це визнає багато хто з них) теж будують докази, починаючи з певного упередження. Дискусія між креаціоністами і еволюціоністами - це в першу чергу дискусія між двома світоглядами, заснованими на двох взаємовиключних припущеннях.

В цьому розділі ми критично розглянемо визначення науки і ту роль, яку упередження і припущення відіграють в науковій інтерпретації.

Упередження провідних еволюціоністів

Було б помилкою вважати, що факти говорять самі за себе - вони завжди інтерпретуються в рамках того чи іншого вчення. Еволюційна інтерпретація, або тлумачення, опирається на натуралізмі - вченні, яке передбачає, що все суще створило себе саме, без божественного втручання, і що Бог не дав нам знання про минуле.

Теорія еволюції - висновок з цього припущення - і є тією ідеєю, що все суще створило себе саме. Вона включає наступні недоведені припущення: в результаті передбачуваного "Великого вибуху" ніщо породило щось; нежива матерія породила життя; одноклітинні організми породили багатоклітинні; безхребетні породили хребетних; людиноподібні мавпи породили людину; безрозсудна і аморальна матерія породила розум і моральність; людські спрямування породили релігію і так далі.

Професор Д.М.С.Вотсон, один з найвидатніших біологів і авторів науково-популярних книг свого часу, вказує, що в основі еволюційного мислення лежать атеїстичні упередження. Ось що він пише:

"Еволюція [є] загальновизнаною теорією не тому, що її істинність може бути доведена логічно послідовними аргументами, а тому, що єдина альтернатива їй - цілеспрямоване створення - явно неправдоподібна".001

Таким чином, не йдеться про протистояння упереджених креаціоністів, що спираються на релігію, і об'єктивних еволюціоністів, що спираються на науку. Насправді, перед нами - протистояння християнської релігії і релігії світського гуманізму, що виражається в різній інтерпретації тих самих наукових даних. Ось що зазначає автор науково-популярних книг, переконаний противник креаціонізму Бойс Ренсбергер (Boys Rensberger):

"Тепер необхідно подивитися трохи глибше і розглянути роботу вчених "зсередини", на тому рівні, про який нам не розкажуть підручники. Річ у тому, що вчені зовсім не такі об'єктивні і неупереджені, як їм хотілося б, щоб ми думали. Більшість вчених складають своє уявлення про те, як влаштований світ, не на основі точних, логічно зв'язних процесів, а виходячи із здогадок і припущень, деколи абсолютно фантастичних. Вчений, як особа, часто приходить до переконання про істинність чого б то не було задовго до того, як збере переконливі докази своєї здогадки. Ведений вірою у власні ідеї і прагненням до визнання в науковому суспільстві, вчений роками працює, свято вірячи, що його теорія вірна, і проводячи нескінчені експерименти, покликані, як він надіється, це підтвердити".002

Таким чином, йдеться не про те, хто схильний до упереджень, а хто - ні, а про те, яке з упереджень вірне! Автори книги "Вчення про еволюцію і природа науки" в діалозі на сторінках 22 - 25 визнають, що наука має справу не лише з фактами, що вона - не догма, а експеримент і пошук. Але річ в тому, що при цьому вся книга вцілому догматично стверджує, що еволюція - встановлений факт!

Професор Річард Левонтін (Richard Lewontin), генетик (що називає себе марксистом), прославлений лідер неодарвіністів і один з найактивніших пропагандистів еволюційної біології, недавно написав дуже красномовний текст. У його рядках відчувається приховане концептуальне упередження проти теорії Створення, незалежно від того, чи підтверджується ця теорія фактами:

- "Ми приймаємо сторону науки, не дивлячись на явну абсурдність деяких її конструкцій, не дивлячись на те, що вона так і не зуміла виконати багато зі своїх настільки непомірно розданих обіцянок, пов'язаних із здоров'ям і життям, не дивлячись на терпимість наукового співтовариства по відношенню до необґрунтованих байок; ми приймаємо сторону науки через свою початкову відданість матеріалізму. І річ не в тому, що наукові методи і інститути якимсь чином примушують нас вірити в матеріалістичне пояснення світу явищ; навпаки, наша апріорна прихильність до матеріалістичних причин сама змушує нас створювати такий апарат дослідження і такі теорії, з яких витікають матеріалістичні пояснення, - якими б неприродними або загадковими вони не здавалися для необізнаних. Більше того, цей матеріалізм абсолютний, бо ми не можемо дозволити Божественному ступити на наш поріг".003

Багато еволюціоністів нападають на креаціоністів не тому, що мають в своєму розпорядженні факти, які спростовують креаційну теорію, а тому, що креаціоністи відмовляються приймати нинішні правила гри - правила, які апріорі [тобто до вивчення доказів] виключають можливість надприродного Сотворення.004 Те, що справді йдеться про "гру", підтвердив біолог-еволюціоніст Річард Дікерсон (Richard Dickerson):

"Наука в основі своїй - гра. Гра, яка проходить згідно одного-єдиного визначального правила:

Правило 1: Давайте подивимося, до якої міри ми зуміємо пояснити поведінку фізичного і матеріального Всесвіту виключно в термінах фізичної і матеріальної причинності, без надприродного втручання".005

На практиці ця гра набуває поширеної форми - ми намагаємося пояснити без участі надприродного не лише поведінку, а й походження всього сущого.

По правді кажучи, еволюціоністи щоразу порушують свої ж правила і передбачають втручання розумного творця. Наприклад, виявивши наконечник стріли, археологи не сумніваються в тому, що його створенню передував розумний задум - хоча, зрозуміло, вони не бачили, хто винайшов і виготовив цей наконечник. А програма SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - "Пошуки позаземного розуму") заснована на тій ідеї, що сигнал з космосу, який несе інформацію, не може не мати розумного джерела. Проте матеріалістична упередженість багатьох еволюціоністів означає, що воістину величезній інформації, яку несе кожна жива клітина, вони відмовляють в праві мати розумне джерело!

Не випадково провідні еволюціоністи завжди гаряче протестували проти ідеї біблійного християнського Бога.006 Стівен Джей Гоулд та інші показали, що метою Дарвіна було руйнування уявлення про Божественного Творця.007 Річард Докінс (Richard Dawkins) вітає теорію еволюції, оскільки, за його словами, до Дарвіна неможливо було бути послідовним, досконалим атеїстом, яким він себе вважає.008

Багато атеїстів усвідомили себе такими лише "завдяки" теорії еволюції. Так, Е. О. Вілсон (Е. О. Wilson), еволюціоніст-ентомолог і соціобіолог (його стаття опублікована в підручнику "Вчення про еволюцію і природа науки" на сторінці 15) заявляє:

"Я, як і багато інших в Алабамі, був народжений християнином. В п'ятнадцять років я став членом Південної баптистської церкви - з великим піднесенням і з цікавістю до фундаменталістської віри; у сімнадцять років, поступивши в Університет штату Алабама і почувши про теорію еволюції, я пішов з церкви".009

Часто люди просто не розуміють, що еволюційне вчення насаджує антибіблійну релігію. Два перші принципи "Другого гуманістичного маніфесту", підписаного в 1973 році багатьма видатними еволюціоністами, свідчать:

1. Релігійні гуманісти вважають, що Всесвіт існує сам по собі і не був сотворений.

2. Гуманізм вважає, що Людина - частина природи, що виникла в результаті безперервного процесу.

Саме цього вчить теорія еволюції. Багато лідерів гуманізму цілком відкрито заявляють про те, що використовують середню школу для навернення дітей до своєї віри. Це, можливо, здивує батьків, які думають, що релігія відокремлена від шкільного навчання. Але наступна цитата не залишає місця сумнівам:

"Я переконаний, що битва за майбутнє людства повинна вестися - і бути виграна - в шкільному класі, вчителями, які правильно розуміють свою роль провісників нової віри - гуманізму, релігії, яка визнає і шанує іскру того, що богослови називають божественністю, в кожній людській істоті. Ці вчителі повинні втілювати в собі ту ж беззавітну відданість, що і несамовиті проповідники-фундаменталісти, бо їм належить стати священнослужителями іншого роду, що використовують клас замість катедри, щоб нести гуманістичні цінності, незалежно від предмету, який вони викладають, незалежно від рівня освіти, чи це старша група дитячого садку, чи державний університет. Класна кімната може і повинна стати полем бою між старим і новим - між трупом християнства, що розкладається, зі всім його злом і стражданнями, і новою вірою гуманізму...

Поза сумнівом, це буде довга, важка, болісна боротьба, повна горя і сліз, - але гуманізм отримає перемогу. Він повинен перемогти - від цього залежить виживання всієї людської сім'ї ".010

"Вчення про еволюцію..." - книга, яка називає себе суто науковою і нейтральною по відношенню до релігії, - теж містить ряд власних релігійних тверджень. Відкриємо, наприклад, сторінку 6:

"Прийняти ймовірність змін і побачити в зміні нову можливість, а не загрозу - ось мовчазне послання, поміщене в уроці еволюції".

Проте, це "послання" безглузде, оскільки на сторінці 127 цієї ж книги автори визнають, що еволюція "непередбачувана і природна" і "не має певного напряму або мети".

Автори "Вчення про еволюцію...", ймовірно, усвідомлюють, що оскаженілий атеїзм більшості провідних еволюціоністів відлякає від них багато американських батьків. Зовсім недавно Рус (Ruse) - відомий філософ-агностик і противник креаціонізму - визнав, що "еволюція, як наукова теорія, схильна до натуралізму", але "згадувати про це в залі суду - погана ідея".011 "Вчення про еволюцію..." намагається "оздоровити" теорію еволюції, заявляючи, що вона сумісна з багатьма релігіями, і навіть закликає в союзники різних релігійних діячів. Один з "діалогів" показує вчителя, який добився великих успіхів в протистоянні креаціонізму: за його порадою учні задавали пасторові питання про еволюцію і у відповідь чули: "А що? Звичайно, еволюція! А що з нею не так?" Діалоги в цій книзі вигадані, але ситуація цілком реальна!

Багато хто, напевно, здивується, дізнавшись, що священнослужителі не вірять своїй Книзі - Біблії. Біблія ясно вчить, що Бог створив світ недавно, протягом шести звичайних днів, що слідували один за одним, що Він повелів всьому живому розмножуватися "по роду його", і що смерть і страждання ввійшли в світ через гріхопадіння Адама. Це - одна з причин, з якої християни вважають, що теорія еволюції несумісна з християнством. На сторінці 58 "Вчень про еволюцію..." говориться, що багато християн вірять, що Бог "творив за допомогою еволюції" (так звана еволюція "теїста"). Проте, згідно теорії еволюції теїста, Бог використовував боротьбу за існування, а разом з нею і "останнього ворога" - смерть (ІКор.15,26), щоб зробити Своє творіння "дуже добрим" (Бут. 1,31).012 У біблійних креаціоністів ця точка зору викликає великі заперечення.

Єдиний спосіб поєднати теорію еволюції і "релігію" полягає в тому, щоб об'явити "релігію" чимось суб'єктивним, що не має відношення до реального світу. Бог, що "творив" за допомогою еволюції, рівносильний відсутності Бога.

Час від часу автори "Вчення про еволюцію..." втрачають пильність. Так, на сторінці 11 згадується "пояснення, приведене в Книзі Буття... про те, що Бог створив все суще в його нинішньому вигляді за шість днів". Книга Буття дійсно вчить, що основні види були сотворені за шість днів, а це протирічить теорії еволюції. Тим самим "Вчення про еволюцію..." по суті заявляє, що теорія еволюції протирічить Книзі Буття і, отже, християнству, хоча автори книги стверджують, що жодним чином не мають наміру "нападати" на "релігію". "Вчення про еволюцію..." часто намагається перекрутити твердження креаціоністів. Креаціоністи не стверджують, що все було створено точно в тому ж вигляді, в якому існує сьогодні. Вони вірять в зміни в межах роду, що принципово відрізняються від змін завдяки надбанню інформації, необхідних для еволюції "від молекули до людини".

Крім того, "Вчення про еволюцію..." відкрито пропагує ряд відверто атеїстичних книг - наприклад, книги Річарда Докінса (с. I31) .013 На сторінці 129 сказано: "Вчення про створення... не можна сприймати як розумну альтернативу науковим поясненням походження і еволюції життя". Те, що не можна назвати розумним, слід називати нерозумним; таким чином, "Вчення про еволюцію..." відмовляє всім, хто вірить в створення світу, в розумі і логіці. Подібні заявки навряд чи можна назвати "нейтральними по відношенню до релігії"; ось чому багато віруючих сприйняли їх як прямий випад.

Огляд, опублікований недавно в провідному науковому журналі "Nature", переконливо показав, що сама Національна Академія наук, що випустила в світло книгу "Вчення про еволюцію...", явно настроєна проти Бога, і ні про яке "неупереджене відношення" до релігії не може бути мови.014 Опитування всіх 517 членів НАН в області біологічних і фізичних наук показав, що більше половини респондентів - 72,2% - переконані атеїсти; 20,8% - агностики, і лише 7% вірять в Бога як Особу. Частка людей, віруючих в Бога і безсмертя, виявилася найменшою серед біологів. Мабуть, що ті, хто не став відповідати на питання, теж відносять себе до невіруючих, так що дослідження може і недооцінювати рівень антирелігійних настроїв в НАН. Відсоток атеїстів в НАН набагато вищий, ніж серед вчених США взагалі і серед населення загалом.

Кажучи про горезвісну "релігійну нейтральність" "Вчення про еволюцію...", оглядачі зазначають:

Президент НАН Брюс Олбертс (Вruсе Alberts) сказав: "Серед членів академії багато видатних вчених, які щиро вірують в Бога і в еволюцію; багато з них - біологи" Результати нашого дослідження дозволяють зробити протилежний висновок.015

Основа сучасної науки

Багато істориків різноманітних релігійних переконань, у тому числі і атеїсти, показали, що розквіт сучасної науки почався в християнській Європі. Наприклад, доктор Стенлі Джейкі (Stanley Jaki) переконливо продемонстрував, що поза християнсько-юдейською культурною традицією Європи науковий метод виявився мертворожденним 016. Таким чином, історики підкреслюють, що основи сучасної науки покояться на ідеї створення Всесвіту Розумним Творцем. Організованість Всесвіту можна пояснити лише організованим Творцем. Якщо ж жодного творця не було, або якщо світом управляв Зевс зі своєю олімпійською компанією, то звідки б взявся порядок світоустрою? Виходить, істинно християнська віра не лише не є перепоною науці, але, навпаки, послужила її фундаментом. А, отже, еволюціоністи помиляються, стверджуючи, що віра в чудеса означає не що інше, як неможливість наукового експерименту. Ось що пише Лорен Ейслі (Loren Eiseley):

"Філософія експериментальної науки ...почала робити відкриття і освоювати свої методи, вірячи - а не знаючи, - що вона має справу з розумним Всесвітом, керованим Творцем, Який діяв, керуючись не раптовою примхою і не перешкоджав силам, які Сам же створив. Один з найцікавіших історичних парадоксів полягає в тому, що наука, яка в професійному сенсі має вельми мале відношення до віри, зобов'язана своїм виникненням саме вірі - вірі в те, що Всесвіт можна раціонально пояснити; на цьому припущенні і базується сучасна наука".017

Таким чином, еволюціоністи, включаючи і самого Ейслі, відмовилися від єдиного раціонального обґрунтування науки. Християни ж мають таке обґрунтування і до тепер.

Отже, нікого не повинен дивувати (хоча багатьох він все ж дивує) той факт, що більшість сучасних наук були засновані тими, хто вірував в Створення. Список вчених-креаціоністів дуже довгий.018 Ось всього декілька прикладів:

Фізика - Ньютон, Фарадей, Максвелл, Кельвін

Хімія - Бойль, Дальтон, Рамсей

Біологія - Рей, Лінней, Мендель, Пастер, Вірхов, Агассіц

Геологія - Стено, Вудворд, Брюстер, Бакленд, Кюв'є

Астрономія - Копернік, Галілей, Кеплер, Гершель, Маундер

Математика - Паскаль, Лейбніц, Ейлер.

Та і в наші дні багато вчених заперечують еволюцію "від молекули до людини" (тобто ідею самостворення всього живого). Вчені з місії "Відповіді Буття" (Австралія) є авторами цілого ряду статей, що відносяться до відповідних областей наукової діяльності. Так, доктор Рассел Хамфріз (Russell Humphreys), фахівець з ядерної фізики, що працює в Національних лабораторіях Сандіа в Альбукерке, Нью-Мехіко, надрукував більше 20 статей у фізичних журналах, а катастрофічна теорія тектоніки плит доктора Джона Баумгарднера (John Baumgardner) була опублікована в журналі "Nature". Доктор Едвард Будро (Edward Boudreaux) з університету Нового Орлеану опублікував 26 статей і чотири книги з фізичної хімії. Доктор Мачєй Гєртих (Maciej Giertych), глава відділу генетики Інституту дендрології Академії наук Польщі, - автор 90 наукових публікацій. 019 Доктор Реймонд Джоунс (Raymond Jones) був названий одним з найвидатніших вчених Австралії за відкриття, що стосуються бобової рослини Leucaena і симбіозу бактерій з жуйними парнокопитними; ці відкриття економлять Австралії мільйони доларів на рік.020 Доктор Брайан Стоун (Brian Stone) отримав рекордну кількість винагород за успіхи у викладанні технічних наук в університетах Австралії.021 А сказане нижче про провідного креаціоніста-біохіміка Дуейна Гіш (Duane Gish), не може не визнати будь-який еволюціоніст:

"В Дуейна Гіша воістину видатні заслуги в області науки. Як біохімік, він синтезував пептиди, складні речовини, проміжні між амінокислотами і білками. Він став співавтором цілого ряду чудових робіт по хімії пептидів".022

На веб-сторінці місії "Відповіді Буття" ви зустрінетеся з сучасними відомими вченими-креаціоністами.023 Таким чином, часто повторювана заява про те, що всі сучасні вчені вірять в еволюцію, не має абсолютно жодних підстав. І, проте, "Вчення про еволюцію..." в главі "Питання і відповідь" на сторінці 56 стверджує:

В.: Значить, зовсім небагато вчених відкидають теорію еволюції?

О.: Так. З питання про еволюцію переважна більшість вчених досягли повної згоди.

Дуже шкода, що "Вчення про еволюцію..." так і не дає відповіді на своє власне питання. Річ у тому, що вірна відповідь на нього - "ні", хоча вчені, що відкидають теорію еволюції, знаходяться в меншості. Відповідь же, приведена в книзі, була б доречна (хоча і дуже спірно), якби питання було поставлене так: "Чи правда, що в питанні про еволюцію вчені так і не прийшли до консенсусу?" Думка більшості - ще не істина; істина не народжується в ході голосування!

Клайв Люїс відзначав, що якби атеїстична теорія виявилася вірною, то це поставило би під сумнів нашу здатність раціонально мислити як таку:

"Якщо Сонячна система виникла в результаті деякого випадкового зіткнення, то і поява органічного життя на нашій планеті теж була випадковістю, так само, як і вся еволюція людини. Якщо це так, то і всі наші розумові процеси - теж чиста випадковість, побічний продукт руху атомів, - у тому числі і розумові процеси матеріалістів і астрономів. Але якщо їх ідеї - тобто Матеріалізм і Астрономія - всього лише випадкові побічні продукти, чому ми повинні в них вірити? Я не бачу причин вірити, що одна випадковість може стати раціональним поясненням всіх інших випадковостей".024

Обмеження науки

Наука має свої межі. Нормальна (діюча) наука має справу лише з повторюваними і спостережуваними процесами, які відбуваються сьогодні. Ця наука досягла успіху в пізнанні світу і поліпшила якість життя. Теорія еволюції, навпаки, абстрактна; вона має справу з минулим, яке неможливо спостерігати і повторити. Таким чином, приведене в "Вченні про еволюцію..." порівняння, де невіра в еволюцію уподібнюється невірі в тяжіння Землі або геліоцентризм, не витримує жодної критики. Так само невірно було б стверджувати, що заперечувати еволюцію - значить, заперечувати ту науку, яка привела людину на місяць; адже багато хто з пропагандистів еволюцій не нехтують такими твердженнями. (До речі, за польотом "Аполону" стояв не хто інший, як вчений-креаціоніст, фахівець з ракет Вернер фон Браун 025).

Маючи справу з минулим, "наука про походження" може привести нас до здорових, обґрунтованих припущень про виникнення світу. Вона опирається на принципи причинності (все, що має початок, має і причину 026) і аналогії (наприклад, ми бачимо, що сьогодні, для створення складної кодованої інформації необхідний розум; отже, логічно припустити, що в минулому все було так само). Але єдиний спосіб перевірити, чи вірні наші припущення про минуле,- це достовірні свідчення очевидців. Еволюціоністи запевняють, що таких свідчень нема; отже, їх висновки засновані виключно на припущеннях. Креаціоністи ж вважають, що у нас є достовірне свідчення про виникнення Всесвіту і життя. Це свідчення - Книга Буття. Більше того, креаціоністи вважають, що у них є вагомі підстави це стверджувати, і тому вони ніяк не можуть погодитися з тим, що віра їх нібито сліпа.027

Креаціоністи не намагаються заявляти, що будь-якого знання, включаючи науку, можна досягнути без припущень і допущень (наприклад, без початкової релігійного/філософського підґрунтя). Вони лише стверджують, що креаціонізм невіддільний від Біблії - так само, як теорія еволюції невіддільна від своїх натуралістичних витоків, що апріорі виключають Божественне Створення.

 

Література

001 D. M S. Watson, "Adaptation", Nature 124-233, 1929

002 Воусе Rensberger, How she World Works (NY William Morrow 1986), pp 17-18

003 Richard Lewontin. ‘‘Billions and billions of demons", The New York Review, January 9, I997,p.31.

004 C. Wieland, "Science: the rules of the game", Creation U(l):47 - 50, December 1988, February 1989.

005 R. E. Dickerson, J. Molecular Evolution, 34:277, 1992; Perspectives on Science and the Christian Faith 44:137 - 138, 1992.

006 D. Batten, "A Who's Who of evolutionists", Creation 20(1):32, December 1997 -February 1998; "How Religiously Neutral are the Anti-Creationist Organizations?" available from the AIG website at http://www.answersingenesis.org/docs/189.asp (last download November 3,1999).

007 C. Wieland, "Darwin's real message: have you missed it?" Creation 14(4): 16- 19, September-November 1992.

008 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker- Why the Evidence of Evolution Reveals а Universe without Design, (NY: W. W. Norton, 1986), р. 6.

009 E. O. Wilson, The Humanist, September/October 1982, р. 40.

010 J. Dunphy, "A Religion for а New Age", The Humanist, Jan - Feb 1983, pp 23, 26, cited by Wendell R. Bird, Origin of the Species - Revisited, vol 2, p 257

011 Симпозіум "Новий антиеволюціонізм" (під час щорічних зібрань Американської ас-соціації за прогрес в науці, 1993) См.З Wieland, "The religious nature of evolution", CEN Techmcal Journal 8(1):3 -4.

012 В. Гітт. Чи творив Бог через еволюцію? (Bielefield,Germany: CLV, 1993); D. H.. lane, "Л Cri-tique of Thetstic Evolution", Bibliotheca Sacra 151:11-31, January- March 1994, Part I; 151:155- 174, April-June !994,Part2.

013 Критика книг Докінса см.: G. H. Duggan, "Review of The Blind Watchmaker, "Apologia 6(1):121- 122, 1997, До. Т. Gallagher, "Dawkms in Biomorph Land", international Philosophical Quarterly 32(4):501 - 513. December 1992; R. G. Bohhn, "Up the river without а paddle - Review of River Out of Eden: A Darwinian View of Life", CEN Technical Journal 10(3):322 - 327, 1996; J. D. Sarfeti, "Review of Climb-ing Mt Improbable, "CEN Technical Journal 12(l):29-34, 1998; W. Gin. "Weasel Words", Creation 20(4):20 -21, September - November 1998.

014 E. J. Larson and L. Withan. "Leading scientists still reject God", Nature 394(6691 ):313, July 23,1998.

015 Е. J. Larson and L. Withan, "Leading scientists still reject God", Nature 394(6691) 313, July 23, 1998

016 S Jaki, Science and Creation (Edinburgh and London Scottish Academic Press, 1974)

017 L. Eiseley. Darwins Century Evolution and the Men who Discovered It (Anchor, NY Doubleday, 1961)

018 A. Lamont, 21 Great Scientist who Believed the Bible (Australia Creation Science Foundation. 1995), pp 120-131, H M. Moms, Men of Science - Men of God (Green Forest, AR Master Books, 1982)

019 J. Mattson and Memlt Simon, The Pioneers of NMR in Magnetic Resonance in Medicine The Story of MRI (Jericho, NY Ваг-ilan University Press, 1996), chapter 8 Див. теж. інтерв'ю з доктором Демедієном в Creation 16(3) 35-37, June-August 1994

020 "Standing Firm" [Interview of Raymond Jones with Don Batten and Carl Wieland], Creation 21(1) 20- 22, December f 998 - February 1999

021 "Prize-winning professor rejects evolution: Brian Stone speaks to Don Batten and Carl Wieland", Creation 20(4) 52-53, September- November 1998

022 Sidney W. Fox, The Emergence of Life Darwinian Evolution from the Inside (NY: Basic Books', 1988), p 46. Фокс - відомий прибічник теорії хімічної еволюції, яка стверджує, що життя еволюціонувало з "протеїноїдних мікросфер"

023 Available at (last download November 10, 1999).

024 С. S. Lewis, God in the Dock (Grand Rapids. MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970), pp. 52-53. русск. изд.:Клайв Люїс. Просто християнство. Бог під судом (Гендальф, 1994).

025 Ann Lament, 21 Great Scientist who Believed the Bible (Australia: Creation Science Foundation, 1995), pp. 242-251.

026 J. D. Sarfati, "If God created the universe, then who created God?" CEN Technical Journal 12(1):20-22, 1998.

027 Додаткову інформацію можна знайти, в числі іншого, в наступних роботах: Н. М. Morris with H. M. Morris Ш, Many Infallible Proofs (Green Forest, AR: Master Books, 1996); G. L.

Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, Ml: Zonderyan, 1982); G. H. Clark, God's Ham-mer: The Bible and Its Critics (Jefferson, MD: The Trinity Foundation, 2nd ed. 1987); P. Enns, The Moody Handbook of Theology (Chicago, TL: Moody Press. 1989), chapter 18; N. L. Geisler and R. M. Brooks, When Skeptics Ask (Wheaton, IL: Victor Books, 1990); N. L. Geisler and T. R. Howe, When Skeptics Ask (Wheaton, IL: Victor Books, 1992); N. L. Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Btble (Chicago, IL: Moody, 1986); H. Lindsell, The Battlefor the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1976); J. McDowell, More Evidence That Demands а Verdict (San Bernardino, CA: Here's Life Publishers, revised ed. 1981); John W. Wenham, Christ and the Bible (Guildford. Surrey, UK: Eagle, 3rd ed. 1993).

© переклад Milites Christi Imperatoris