Вищі навчальні заклади і президентські вибори: як триматися?

30-09-2009

  • Категорія:


Політика Українського католицького університету щодо виборчого процесу в Україні.

Ще не стерлася з пам'яті буремна осінь 2004-го, коли чимало вищих навчальних закладів стали заручниками тодішнього Міністерства освіти й науки, а також адміністрації Президента Л. Кучми. Університети стали тоді експериментальними майданчиками, на яких випробовувались маніпулятивні передвиборчі технології, що і викликало бурхливі страйки студентів. Лише деякі державні заклади, як-от: Національний університет „Києво-Могилянська Академія" та Львівський національний університет ім. Івана Франка, зуміли протистояти тискові з боку влади.

Український католицький університет уже восени 2003 року прийняв документ „Політика університету щодо виборчого процесу в Україні", затверджений найвищим органом УКУ - Сенатом (Надзірною Радою) 22 вересня того ж року як обов'язковий для виконання. Озброєна не лише цим документом, а й свідомістю, яка його формувала, спільнота нашого Університету змогла спокійно пережити і тиск з боку влади, і погрози вислати з країни ректора УКУ о. д-ра Бориса Ґудзяка.

Нинішній виборчий сезон обіцяє бути не менш напруженим, ніж у минулі роки. Отож сьогодні завдання утверджувати демократичні засади Української Конституції, плекати свободу всіх громадян, а також виховувати академічну спільноту і все суспільство в дусі активного анґажування в суспільно-політичні процеси є так само актуальним. Тому напередодні нових передвиборчих баталій ректорат Українського католицького університету переглянув згаданий документ, а Сенат УКУ на своєму засіданні 19 вересня затвердив його у новій редакції. З цієї дати і надалі він знову стає обов'язковим для виконання.

Сенат і ректорат університету сподіваються, що УКУ й надалі буде форумом для відкритої предметної академічної дискусії щодо актуальних суспільно-політичних, моральних, духовних і культурних питань. Як це було в минулому, так і тепер, ми готові обговорювати ці насущні питання, не зраджуючи основним засадам християнського світогляду. Це, зокрема, означає, що ми готові до дискусії за умови, що наданий нами майданчик не використовуватиметься для чорного піару та зведення порахунків з опонентами. Натомість в УКУ радо вітатимуть конструктивні лекції чи наукові доповіді, які вписуватимуться у навчально-науковий і моральний характер нашої місії.

Спільнота УКУ прагне також зберегти автономність свого голосу й належну нейтральність щодо розмаїття партій і виборчих блоків. До цього нас заохочує приклад Української Греко-Католицької Церкви та її непохитних мучеників, які не йшли на моральні компроміси з будь-якою владою. Ще 1994 року в інструкції своїм служителям УГКЦ ствердила, що вона „не хилиться в користь конкретної партії чи кандидата, а заявляє і подає етичні принципи і вимоги, необхідні в політиці". Цю поставу тодішнього Глави Церкви Блаженнішого Патріарха Мирослава Івана кардинала Любачівського згодом розвинув і посилив нинішній Патріарх УГКЦ і Великий Канцлер УКУ Блаженніший Любомир кардинал Гузар.

Нижче подаємо новозатверджений варіант згаданого вище документа, який має служити дороговказом для нашої університетської спільноти - керівництва, викладачів, працівників, студентів. Оприлюднюємо цей документ з надією, що він послужить можливою заохотою для тих вищих навчальних закладів, які сьогодні також виробляють свою позицію щодо виборчого процесу в Україні. У нашій недавній історії студентство не раз випереджало своїх академічних керівників в обстоюванні принципів громадянської свободи. На щастя, цього разу є всі підстави сподіватися, що і Міністерству освіти й науки України під керівництвом Міністра Івана Вакарчука, який відомий своєю мужньою поставою в обороні університетських свобод, і керівництву самих університетів вдасться бути на висоті етичних вимог сьогодення, а також в авангарді захисту громадянських прав академічних спільнот і належної їм автономії.
Мирослав Маринович,
віце-ректор з питань призначення та місії УКУ

 

Політика Українського католицького університету
щодо виборчого процесу в Україні


Український католицький університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів для служіння в Україні та за її межами - в ім'я слави Божої, спільного блага і людської гідності (Місія УКУ).

1. Український католицький університет (далі - УКУ) cповідує загальні демократичні права автономності приватного навчального і релігійного закладу, зокрема право, закріплене у Законах України "Про свободу совісті та релігійні організації" (ст. 5) і "Про освіту" (ст. 6 і 8).

2. Всі студенти, викладачі та працівники УКУ як громадяни України є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. УКУ покликаний плекати серед членів університетської спільноти культуру свободи та громадянської відповідальності. Жодний адміністративний тиск на їхні політичні переконання, а також на характер їхнього волевиявлення в період виборів чи загальнодержавних референдумів не допустимий.

3. Ректорат УКУ покликаний сприяти тому, щоб ім'я УКУ не асоціювалося в уяві громадськості України з якоюсь однією політичною партією чи угрупованням. Важливо також відстежувати, щоб стосунки УКУ з представниками різних партій, а також виборними особами не мали характеру підпорядкування їхній політичній волі та передвиборчим програмам.

4. УКУ є навчальним закладом, відкритим на діалог з різними політичними ідеологіями, окрім тих, які сповідують насильство і нетерпимість. В цьому сенсі УКУ вітає виступи політичних діячів - в рамках виборчої кампанії чи поза ними, - які представляють студентам УКУ та його працівникам коло ідей і проблем, що обговорюються в українському суспільстві.

5. Виступи політичних діячів чи кандидатів різного рівня повинні мати формат не політичних мітингів чи безпосередніх "зустрічей з виборцями", а лекцій на тему, важливу для спільноти УКУ, чи наукових доповідей з подальшим їх обговоренням.

6. Виступи гостей УКУ не повинні перетворюватися на очорнювання їхніх політичних конкурентів із застосуванням брудних політичних чи передвиборних технологій. Якщо ректорат бачитиме, що він не матиме важелів для запобігання такому перебігові подій, він може відмовитись від проведення заходу.

7. УКУ не має преференцій щодо ідеологічного спрямування згаданих лекцій за умови, що вони не міститимуть закликів до насильства та порушення загальновизнаних моральних засад і Конституції України.

8. Ініціаторами проведення таких зустрічей можуть бути як політичні діячі й кандидати, так і самі працівники УКУ чи органи студентського самоврядування. Всі пропозиції щодо часу й місця проведення таких зустрічей, їхніх учасників і тематики мають бути узгоджені з ректоратом УКУ (через віце-ректора з питань призначення та місії Університету).

9. Вибір часу і місця проведення таких лекцій і виступів не повинен призводити до порушення навчального процесу в УКУ, а також збігатися з проведенням інших важливих заходів, запланованих ректоратом УКУ чи за його згодою. Ось чому участь студентів та працівників УКУ в цих заходах може регулюватися ректоратом залежно від характеру зустрічі.

10. Розвішування оголошень, агіток та демонстрування іншої наочності пропагандистсько-агітаційного характеру, що надходить в УКУ від передвиборчих груп, допустиме в обмежених розмірах і виключно за дозволом Відділу зовнішньої інформації (в сумнівних випадках - за консультацією з віце-ректором з питань призначення та місії Університету). Використання таких матеріалів студентами чи працівниками УКУ для своїх особистих потреб цим документом не регулюється.

11. Керівництво УКУ та його структурних підрозділів має право звертатися до політичних лідерів чи депутатів різного рівня для необхідних консультацій, вирішення поточних справ, а також лобіювання тих суспільно-політичних проектів, які мають важливе значення для життєдіяльності УКУ, а також для блага Церкви та освіти в Україні.

12. Керівництву УКУ та його структурних підрозділів рекомендується регулярно інформувати політичних діячів і депутатів різного рівня про здобутки УКУ в різних сферах його життєдіяльності та про його потреби в майбутньому.

13. Керівництву УКУ рекомендується проводити щорічні "Дні Українського католицького університету", на які запрошувати політичних діячів чи депутатів різного рівня, особливо тих, які активно сприяли вирішенню важливих для УКУ справ. Такі запрошення можна надсилати згаданим особам і з нагоди урочистостей, які відбуваються в УКУ принагідно до релігійних свят чи інших знаменних дат.

14. Відповідальність за дотримання визначеної в цьому документі політики лежить на Ректорові УКУ і віце-ректорові з питань призначення та місії Університету.

http://www.ucu.edu.ua/ukr/current/library/article;4244