У Римі відбудеться конференція, присвячена взаєминам між Україною і Ватиканом

22-10-2009

  • Категорія:


У середу, 21 жовтня, група українських науковців поїхала до Ватикану, де відбудеться конференція, присвячена взаєминам України і Ватикану.У середині жовтня в Києві відбулася нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України, на якій обговорювалися пріоритети міжнародної політики України. Серед непростих проблем, які постають перед Україною в міжнародній сфері, крім економічних, політичних та соціальних, були сформульовані завдання і в гуманітарній області.

В Заключному документі останнім, але окремим пунктом прозвучало: Українська наука, культура, освіта мають бути гідно представлені в Європі та світі. Вітчизняна дипломатична служба дбатиме про включення української інтелектуальної та творчої еліти до мереж міжнародного спілкування.

Представники цієї самої науки, культури та освіти задовго до проведеної наради та прийнятих на ній документів запланували захід, який мав би працювати на створення позитивного образу нашої держави в Європі, зокрема в Італії та Ватикані. Вже третій рік в Україні силами Національної академії наук України, зокрема Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Івано-Франківською дієцезією та Теологічною академією УГКЦ за підтримки Нунція Апостольської Нунціатури в Україні Івана Юркевича та інформаційного супроводження Католицького Медіа-Центру та Релігійно-інформаційної служби України реалізується проект «Україна - Ватикан», в рамках якого проведено три міжнародних наукових конференцій в Івано-Франківську, Одесі та Києві та видано три збірки наукових праць.

Враховуючи давню і неоднозначну історію взаємин між Україною й Ватиканом, нинішній стан міждержавних відносин та перспективу їх розвитку, низка наукових, освітніх, церковних та громадських інституцій ініціюють проведення циклу науково-практичних конференцій, присвячених розгляду широкого кола проблем у взаєминах Ватикану та України. З огляду на необхідність подолання поширених стереотипів щодо Ватикану в українському суспільстві та утвердження історичної правди про відносини двох держав, з метою покращення міжнародного іміджу України та налагодження добрих дипломатичних стосунків з Апостольською столицею, іншими європейськими країнами, планувалося зосередитися на багатьох аспектах цих взаємин - історичному, духовно-культурному, політичному, міжнародно-дипломатичному, богословсько-літургійному та церковно-богословському.

З'ясовано, що українська наука має певні досягнення в галузі вивчення давньої і неоднозначної історії взаємин України і Ватикану, нинішнього стану міждержавних відносин та перспективи їх розвитку: Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження (Дрогобич, 1990), Дацько І., Томашек М. Українська католицька церква сьогодні // Місце зустрічі. Католицька церква в Східній Європі - переслідування, свобода і відродження (Кенігштавйн, 1990), Великий А.-Г. Українське християнство. Причинки до історії української церковної думки (Рим, 1990), Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Кінець ХVІ - середина ХІХ століття (К., 1994), Паславський І. Між Сходом і Заходом. Нарис культурно-політичної історії Української Церкви (Львів, 1994), Релігія в духовному житті українського народу (К., 1994), Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Середина ХV - кінець ХVІ століття (К., 1994), Вл. Андрій Сапеляк. Українська церква на ІІ Ватиканському Соборі (Львів, 1995), Хома І. Апостольський Престол і Україна (1919-1922) (Рим, 1996), Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан (Львів, 1996), Реєнт О., Лисенко О. Українська національна ідея і християнство (К., 1997), Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ. Нарис історії церкви в Україні (Івано-Франківськ, 1999), Сапеляк А. Київська Церква на слов'янському Сході. Канонічно-екуменічний аспект (Львів, 1999), Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії (Львів, 2000), Димид М. Єпископи Київської Церкви (Львів, 2000), Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом (К., 2000), Католицизм //Історія релігій в Україні: У 10 т. - Т.4 (К., 2001), Віра і розум - двоє крил людського духу. Збірник наукових матеріалів за Енциклікою Папи Римського Івана Павла ІІ (К., 2001), Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу (К., 2001), Шевченко В. В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду (К., 2002), Єп. Софрон Мудрий. Публічне право Церкви і конкордати(Івано-Франківськ, 2002), Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років ХХ ст.. до наших днів (Полтава, 2002), Катехизм Католицької Церкви - Синод УГКЦ 2002 (Жовква, 2002), Маринович М. Українська ідея і християнство або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису (К., 2003), Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ - перша половина ХХ ст.) (Рівне, 2003), Полєк В. Корона і коронація Данила Галицького (Івано-Франківськ, 2003), Шевців І. Християнська Україна. Вибрані твори (Київ - Дрогобич, 2003), Яроцький П. Католицизм на українських землях // Історія релігій в Україні: У 10 тт. - Т. 10: Релігія і церква років незалежності України. - С.165-187 (Київ - Дрогобич, 2003), Архієпископ Микола Етерович. Святий Престол і Україна (Київ, 2004), Бендик М. Помісність Церков у Вселенській Церкві в навчанні львівських митрополитів українського обряду ХХ століття (Івано-Франківськ, 2004), Бубенщиков В.В, Кралюк П.М. Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів (Львів, 2004), Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. (Івано-Франківськ, 2004), Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) (Львів, 2005), Колодний А. Україна в її релігійних вимірах (Львів, 2005), Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття (К., 2005), Кияк С.Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи (Івано-Франківськ, 2006), Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем (Київ-Івано-Франківськ, 2008), Україна і Ватикан у розвитку освіти і духовності (Одеса, 2008), Шевченко В. Україна духовна: події, постаті, явища (К., 2008), Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). Історико-філософський нарис (К., 2008), Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя в Україні (за ред. А.Колодного) (К., 2008), Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України (К., 2008), Колодний А.М. Релігійне сьогодення України (К., 2008), Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878-1964) (Тернопіль, 2009), о. Павло Вишковський. Переслідувана церква: католики України в часи комуністичного режиму (К., 2009), Україна і Ватикан в контексті культурно-цивізаційного діалогу: історія і сучасність (Київ, 2009) та інші.

Як і планували організатори цих заходів, четверта конференція відбуватиметься у Римі, в Італії з 26 по 28 жовтня ц.р.

Так склалося, що дати проведення конференції збіглися із тижнем проведення Днів України в Римі, а тому учасники конференції попадають на всі заходи, які проводить Посольство України в Італії, Посольство України у Ватикані, міська Рада м. Риму та багато українських асоціацій в Італії. Співорганізаторами конференції, низки інших заходів стала Національна Академія наук України, її Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, від якого до Риму їде 15 осіб; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (18 осіб). Підтримали участь наукової делегації у заходах Посольство України у Ватикані, Надзвичайний і Повноважний Посол Тетяна Іжевська, Апостольська Нунціатура в Україні, зокрема Папський Нунцій архієпископ Іван Юркович, завідувач українськими студіями Римського університету професор Оксана Пахльовська, Івано-Франківська обласна держрада і держадміністрація, Державний Фонд фундаментальних досліджень, Українська асоціація релігієзнавців, Івано-Франківська єпархія Української греко-католицької церкви. Крім конференції, на якій планують виступити майже всі учасники делегації, українські науковці везуть в подарунок міській Раді м. Риму, бібліотекам, українській громаді, Посольству України свої книжки та навчальну літературу, щоб представити Україну інтелектуальною європейською державою. Крім наукових цілей, українська делегація має намір зустрітися з представниками Конгрегації Східних церков, Папського інституту східних студій, УГКЦ в Італії, дипломатичних кіл щодо наступних заходів, спрямованих на обмін інформацією та науковими дослідженнями між Україною та Італією, Україною та Ватиканом.

Президент України, виступаючи на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, наголосив, що Україна має стати активним учасником європейського і світового інформаційного простору, наполегливо формувати свій позитивний імідж, треба самим братися за його формування, а не покладалися на протекцію дружніх до нас країн ЄС.

Політики найвищого рангу перебувають з візитами у Ватикані, тим самим підкреслюючи, що у міжнародній політиці Ватикан займає не останнє місце. І наш президент в червні, і прем'єр-міністр в жовтні, зустрічаючись з Папою Римським Бенедиктом ХVІ зазначали важливість своїх зустрічей. Підкреслювали внесок Католицької Церкви двох обрядів у розвиток українського суспільства, а саме в поширенні християнських цінностей.

Багато може зробити в налагоджені добрих стосунків між двома державами і народна демократія, якщо під народом розуміти українських науковців, докторів, професорів провідних університетів та академічних інститутів України, які ментально відкриті до засвоєння та корпорації інокультурних впливів на духовну спадщину України, а разом з тим і до пропаганди української культури, науки та освіти в європейських країнах, які ще так мало знають про саме таку Україну. Завдяки таким поїздкам і спілкуванню Європа наблизиться до України, а отже і наблизить Україну до себе.

Проф. Святослав Кияк Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), проф.Людмила Филипович (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди) - координатори наукового проекту «Україна-Ватикан»