Проблема ненауковості. Міра філософічності гіпотези еволюції


Богдан Рудий, з дискусії

В цілому про постулати еволюціонізму

Варто відзначити, що еволюційне вчення в секторі походження живого світу будується на трьох постулатах, два з яких повинні прийматися вірою (виникнення життя з неорганічної матерії і переродження багатьох невеликих змін в одну величезну зміну), а третій носить дискусійний характер (дуже довгий вік Землі).

Коротко про ці три постулати. Відносно першого постулату: у спробах еволюційно пояснити появу життя наука зайшла у безвихідь і пояснити появу життя в рамках відомих законів природи до цих пір неможливо. Відносно другого: результатом мутацій є лише зміна вже існуючих структур, а багаточисельні зміни вже існуючих структур не можуть вилитися в появу нових структур. Відносно третього: більшість фактів і методів датування вказують на значно менший вік Землі, ніж необхідні для еволюції мільярди років.

Судіть самі про науковість еволюціонізму. На що він спирається?

З'ясувавши характер постулатів еволюціонізму, легше оцінювати такі твердження як: «еволюціонізм - наука, а креаціонізм - лженаука».

«Філософський» спосіб доказу ідеї

Ви запитуєте: «...Чому ж ви у своїх статтях намагаєтесь створити видимість науковості? Доводьте людям свою ідею "філософським" способом і не звертайтеся до псевдонаукових міркувань...»

Будується теорія науково, а вибір правильної теорії кожен для себе робить на принципах, які є поза наукою. Наукові дані потрібні для першого («будується теорія науково»), це перший, науковий етап (науковість - у використанні наукових даних). Філософські ж висновки на основі цього першого етапу утворюють другий, філософський етап.

Оскільки така двохетапна структура характерна як для еволюціонізму, так і для креаціонізму, то вони рівноправні. Філософськи рівноправні.

У креаціонізмі тут все симетрично з еволюціонізмом: будується концепція науково, але науково довести її правильність не видається можливим. Остаточний вибір залишається особисто за кожним (порівняйте з подібними словами у Олександра, [1]).

Якщо так (тобто якщо вони симетричні), то справедливо звернути Ваші слова також і до еволюціоністів: «Доводьте людям свою ідею "філософським" способом і не вдавайтеся до псевдонаукових міркувань». - Чи згодний з цим Олександр?

Ще раз підкреслю, що для філософських висновків потрібні наукові висновки/дані - і ці останні бажано підкріплювати цитатами і міркуваннями з наукових праць. З даних/висновків науки робляться висновки філософії. На основі наукової картини світу будуються гіпотези про більш охоплюючу картину світу. Ось, з якої причини в моїх статтях присутні посилання на науку («видимість науковості»).

«Філософський» спосіб доказу походження (в термінах як еволюційних, так і креаційних) включає наукові висновки і міркування, - але включає їх як вхідні дані. Отже, «філософський» (точніше, «генезологічний») спосіб включає ВСІ наукові дані. Сам же спосіб, що полягає в наборі спец. логіки, обробляє ці і інші вхідні дані, отримуючи недосяжний окремими науками результат. Філософський спосіб додає «додаткову вартість» і передає продукт далі, на суд людей. Яка концепція виглядатиме логічно красивіше, ту люди і виберуть, на підставі вже своєї логіки і душевного складу.

Розглянемо характерний приклад твердження про Походження і звернемо увагу, на якій підставі воно робиться. Відомий британський астроном, космолог і математик сер Ф. Хойл стверджує, що виходячи з сучасних наукових даних «майже неминучим стає припущення про те, що рівень нашого розуму лише істотним чином відображає вищий розум, який нас породив, - аж до ідеї Бога» (Див. також [2]).

Питання: на якій підставі «стає неминучим»? На підставі наукових даних? З чого висновок про неминучість? Він згадує при виведенні свого висновку лише наукові дані. Але він не згадує свого розуму - його розум, як система обробки інформації, видає на своєму виході саме такий висновок. Цей висновок філософічний, хоча і на основі наукових даних. Він залежить від конкретного інтелекту («Подивиться на телятко в утробі корови хтось інший і скаже, що це він з розгону туди попав...»).

На даному прикладі, яким способом Ф. Хойл «доводить людям свою ідею»? І чи правомірні при цьому з його сторони посилання на наукові дані?

Аналогічно, яким способом автори згадуваних креаційних підручників з біології доводять, що основні типи організмів створені? І постійно посилаються при цьому на наукові дані!

Філософічністю питання, до речі, Володимир, і пояснюється те, як не фахівець в біології може писати книги про еволюцію («Отже, за освітою ви - технічний фахівець. Чи варто займатися не своєю справою і критикувати теорії, в яких ви не є спеціалістом?»). У «Кризі еволюціонізму» я доводжу як філософ, філософським способом. Саме так, як це робить Ф. Хойл, А. Ейнштейн і інші люди, які не є фахівцями в областях, про які вони судять (зокрема, Ф. Хойл багато писав про походження протоклітини, не маючи в цій сфері особливих знань).

«Генезологія» - науко-философія про походження

Походженням повинна займатися «генезологія», яка включає космологію лише у вигляді вузького сектора. Так от, ця генезологія - філософія вона або наука? - Напевно, подібно до космології, вона є чимось, що знаходиться на стику обох. Вона - і те і інше, оскільки включає, як сказано вище, і наукові міркування і філософські (перший етап науковий, другий - наднауковий).

Все питання, по суті, термінологічне: до чого відносити аналіз проблеми походження багатьох систем - до науки, філософії або «генезософії/генезології»?

Термінологічна проблема тут дійсно є: до якого виду доказів, наприклад, віднести фактичну доведеність не самоорганізаційного походження вірусу? - До наукового чи якогось іншого? Адже автоматизовані об'єкти подібного рівня, судячи по закономірностях появи яких ми і робимо висновок про не самоорганізаційність, є саме науковими об'єктами, так само як і закономірності.

Всі дані про відомі матеріальні системи і самі поняття «система» і «інтелект» - наукові. Тому висновки про походження матеріальних систем ґрунтуються на наукових даних (хоча не тільки).

Робляться ці висновки на основі наукових даних і наукових понять, але самі висновки відносяться більше до філософії, ніж до науки. Але включати потрібно все, тобто і основу для висновків, і самі висновки, - тому наука про походження матеріальних систем є одночасно і філософією і наукою, але ближче до першого. - Еволюціоністи ж безпідставно зараховують свою концепцію походження до науки, а нашу - до філософії. Більш того, вони зараховують її не до філософії, а до релігії, що є просто знущанням з боку еволюціоністів.

(Можна побудувати умовну ієрархію: «Метафілософія» - Філософія - Теор. фізика - Експерим. фізика. Але зв'язки між ними нечіткі. Наприклад, «верхні» теорфізичні міркування про сутність матерії, поля і властивості відображення можна вважати також і «нижніми» питаннями філософії. Інколи проблема розділити науку і філософію не дивна, оскільки в глибині і те і інше зводиться до міркування, аналізу вхідної інформації по примітивних правилах логіки. Наука, по суті, є «спеціалізованою філософією», філософією, що зійшла до настільки конкретних речей, що про них можна говорити в термінах математики, цифрами.)

Чи наукова теорія еволюції?

Л. Харрісон Метьюз з Королівського фіз. товариства в своїй передмові до видання «Походження видів» відкрито пише, що біологія виявляється заснованою на недоведеній теорії: «Теорія еволюції - стержень біології; таким чином, біологія знаходиться в дивному положенні науки, заснованої на недоведеній теорії».

Далі на тій же сторінці він говорить: «То наука вона чи релігія? Віра в теорію еволюції, таким чином, схожа на віру в навмисне творіння - кожна концепція вважається істинною тими, хто вірить в неї, проте ні та, ні інша не доведені до цього дня» [3].

Заперечимо товаришеві Метьюзу: «Метьюз! Ваше неуцтво ріже очі! Ви неук, Вас недовчили, що такі речі не можна писати в передмовах до таких книг! Негідник! Вивчали б Ви, Метьюз, філософію науки в системі освіти, схваленій урядом РФ...» - Так, якби вивчав, то зрозуміло, що 1. Не здав би іспиту; 2. Не замислювався б серйозно над поняттям «навмисне творіння»; 3. Рецензенти від уряду Леніна-Сталіна-Брежнєва-Путіна не допустили б у книзі яких-небудь сумнівів про «факт». - Ось Вам і світоглядна обумовленість вибору наукових думок для публікації. Потрібно віддати належне англ. рецензентам, які пропустили таке, і сміливості самого Метьюза.

Подібне писав ще до Метьюза антрополог Л. Ейслі: «Після безлічі марних спроб наука виявилася у дуже делікатній ситуації: висуваючи постулати щодо теорії походження видів, вона не змогла довести її. Докоряючи богословам у тому, що вони спираються на міфи і чудеса, наука сама виявилася у незавидному положенні, створивши свою власну міфологію, а саме, якщо в результаті тривалих зусиль не можна довести, що щось відбувається зараз, значить, це відбувалося в первісному минулому» [4].

Доречні також слова британського фахівця в області історії науки з Дарвінського коледжу, Б. Гейла [5].

А також слова К. Паттерсона, ст. палеонтолога Брит. музею історії природи: «Тому останні декілька тижнів я займався тим, що ставив різним людям і колективам дуже просте питання: Чи можете Ви розповісти що-небудь про еволюцію - все, що завгодно, аби це дійсно було правдою? ...І знову відповіддю було лише довге мовчання, поки нарешті хтось не сказав: «Я знаю одне: потрібно заборонити вивчати це у школі» [6]. - Як про науку (наукову дисципліну) можна не могти розказати нічого впевненого? - Мабуть, мова просто не про науку.

Легко вигадувати розповіді...

Я абсолютно згоден з палеонтологом К. Паттерсоном, ст. палеонтологом Брит. музею історії природи: «Легко вигадувати розповіді про те, як одна форма життя перетворювалася в іншу, і знаходити причини того, чому той або інший етап перемагав у природному відборі. Але розповіді ці - не наука, оскільки не існує способу їх перевірити». - Говорити про науковість теорії еволюції просто смішно.

У чому ж науковість теорії еволюції? Підкажіть. - В наукових доказах мікроеволюції? - Але «мікродокази» роблять її всього лише «мікронауковою». - А що-небудь більше? Що-небудь, що зробило б її повноцінно науковою? - Немає?

Клітинний принцип побудови всіх видів організмів? Однаковий алфавіт кодової мови у всіх клітках? Схожість ранніх стадій розвитку ембріонів? Структурна подібність всіх скелетних? Атавізми і рудименти? Нігті і здатність посміхатися у шимпанзе?

«А так, доказом теорії еволюції є факт існування світу! - Ой ні, адже тоді доказом буддистської теорії походження світу теж є факт існування світу...»

Отже, я запитую: Які докази теорії еволюції, що роблять її повноцінно науковою?

ЩО Ж ЗРОБИТЬ ТЕОРІЮ ЕВОЛЮЦІЇ ПОВНОЦІННО НАУКОВОЮ?


Посилання:
[1] - «...Існує ряд фактів, які, на думку біолога-еволюціоніста можуть служити підтвердженням реальності макроеволюції. Ці факти... Вас не задовольняють... Що ж, Ваша думка - лише Ваша думка. Ви маєте на неї повне право».
[2] - «Це [неправильність ідеї несумісності науки і релігії] очевидно для кожного, хто читає філософські статті найбільш видатних фізиків п'яти останніх десятиліть. Я маю на увазі таких вчених, як Ейнштейн, Бор, Гейзенберг, Шредінгер, Дирак, Вігнер і багато інших. Такі теорії, як теорія великого вибуху, теорія чорних дір, квантова теорія, теорія відносності і принцип збільшення ентропії, перевели науку в область, де відчувається трепет перед Творцем і таємниця, яка не така вже далека від тієї таємниці, яка будить у людей релігійне відчуття. Ці тенденції двадцятого століття вимагають пошуку якогось нового слова, що визначає взаємини науки і релігії» (Генрі Моргенау, професор фізики, журнал «Космос Біос Теос», Ілінойс, 1992).
[3] - Matthews L.H. in: Darwin C. The Origin of Species. - London, 1971: Dent & Sons. - P. XI.
[4] - Eisley L. The Immense Journey, The secret of life. - NY: Random House, 1957. - P. 199.
[5] - «По суті, теорія Дарвіна передбачила його знання - він висунув нову перспективну теорію, але обмежений запас знань не дозволив йому переконати себе і інших в її правильності. Він не зміг ні сам прийняти свою теорію, ні довести її іншим. Дарвін просто не мав досить знань в областях природної історії, на яких могла б базуватися його теорія». (Gale B. Evolution Without Evidence. Як цит. у: John Lofton's Journal, The Washington Times, Feb. 8, 1984).
[6] - Patterson C. Keynote address at the Amer. Museum of Nat. History, NY City, Nov. 5, 1981.

переклад Milites Christi Imperatoris

При цитуванні або використанні будь-яких матеріалів гіперпосилання на www.christusimperat.org обов'язкове