Ватикан виразив занепокоєння зростом релігійної нетерпимості

25-09-2008

  • Категорія:


В теперішньому світі конче необхідно докласти усіх зусиль, щоб оберегти і розповсюдити свободу віросповідання - заявив архієпископ Сільвано Марія Томасі, постійний спостерігач Апостольського Престолу при ОНН

у свої промові на зісідання Ради з питань людських прав у Женеві. «Перед очима незацікавленої міжнародної спільноти зростає насильна релігійна нетерпимість у багатьох країнах світу, а це є абсолютно очевидним порушенням найосновнішого права особи - права на свободу совісті. Відсутність реального покарання за ці злочини відсилає месидж про прийнятність насильних нападів або навіть фізичного знищення осіб іншого релігійного переконання. І все це відбувається на фоні того, що 60 років тому Загальна декларація прав людини заґарантувала право кожної особи на свободу думки, совісті і віри.» - відзначив архієпископ Томасі.

Апостольський Престіл виражає занепокоєння через дискримінацію релігійних меншин, чи то у форму суспільного переслідування, чи політичних забобонів чи насилля.

Архиєпископ Томасівиразив надію що міжнародне співтовариство не залишиться на рівні риторики, але що кожна країна дійсно гарантуватиме свободу віросповідання на всіх рівнях: у національному законодавстві, правовій системі, владі, практиці, системі освіти, ЗМІ та навіть на рівні самих релігійних спільнот.

Архиєпископ Томасі прийняв участь також і на зібранні Світової організації з питань інтелектуальної власності.. На цьому забрані архієпископ наголосив, що Апостольський Престіл особливо увагу приділяє питанням етичним та суспільним питанням пов'язаним з питаннями захисту інтелектуальної власності. Він також закликав у питанні захисту інтелектуальної власності врахувати потреби бідних країн, де населення не спроможне користуватися інтелектуальним надбанням через його завищену, у їхніх конкретних умовах, ціну.
http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=106086