Виступ архиєпископа Зімовські на сесії WHO

20-05-2010

  • Категорія:


Текст виступу Архиєпископа Зигмунда Зімовські, Глави Папської Ради душпастирської опіки працівників охорони здоров'я, в якості Голови Делегації Апостольської Столиці під час 63-іх Загальних Зборів Всесвітньої Організації Здоров'я. Женева, Швейцарія, 17-21 травня 2010

Шановне панство,

Нещодавній звіт стосовно реалізації Цілей Тисячолітнього Розвитку [Millenium Development Goals] (A63/7), показує нам, що вже досягнуто в цій сфері і які виклики все ще залишаються перед нами. Делегація Апостольської Столиці прагне долучити свій голос до голосів інших Делегацій, які схвалюють позитивні результати, а саме в сфері зменшення смертності дітей, контролю над малярією, розширення доступу до ліків для осіб хворих на СНІД, в лікуванні і зниженні коефіцієнту захворювань на туберкульоз.

1. Для досягнення цих цілей потрібно було чимало зусиль. Однак правдою є те, що рівень їх реалізації відрізняється залежно від країни і залежно від окремих цілей. З другого боку, моя Делегація висловлює заперечення по відношенню до програм, які пропагують аборт і використання контрацептивів. Потрібно, мабуть, збільшити кількість ініціатив, які підтримують прагнення „досягнути особистої зрілості у сексуальній сфері і взаємній любові у згоді з моральними нормами" ( Пор. Statement of the Holy See at the Concluding Session of the General Assembly for the Overall Review and Appraisal of the Implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, New York, 2 July 1999). Апостольська Столиця виражає думку, що аборт і контрацептивні методи не слід брати до уваги серед Цілей Тисячолітнього Розвитку.

Ми підтверджуємо, що зберігаються великі відмінності між системами здоров'я багатих країн і країн з низьким доходом, а ще гірша ситуація панує в країнах, що розвиваються. З другого боку, серед багатих країн існують великі відмінності в доступі до медичного догляду. Це стосується доступу до ліків і технології, які зберігають життя людей вбогих і відкинених на край суспільства, для яких ціни часто занадто високі або для них немає відповідних медичних структур.

У 2008 р. понад 5 мільйонів з 9,5 мільйонів хворих на AIDS/HIV, котрі живуть в малорозвинених країнах, не могли отримати відповідного лікування. Підтверджено також, що доступ до лікування інших серйозних захворювань, як напр. малярії і туберкульозу, залишається весь час невідповідним, тоді як мільярд осіб постраждали у зв'язку із занедбанням лікування тропічних захворювань (Пор. Report on Monitoring the Achievement of the Health-related Millenium Development Goals A63/7). Бідні країни нагально потребують допомоги, щоб могти встояти перед браком фінансових ресурсів і підсилити свої санітарні системи.

У своїй останній енцикліці «Caritas in veritate» Святійший Отець Бенедикт XVI скерував сильний заклик до „співпраці людської родини", підкреслюючи, що: „Розвиток народів залежить насамперед від визнання того, що вони являють собою єдину родину, яка співпрацює у справжній спільноті і складається із суб'єктів, які не лише просто живуть один біля одного" (Бенедикт XVI, Енцикліка Caritas in veritate, п. 53). Щоб уникнути патерналістичної моделі суспільної допомоги, яка є принижуючою по відношенню до потребуючих, солідарність багатих народів відносно бідних повинна опиратися на принципі субсидіарності. Справді, „ економічна допомога не повинна мати інших прихованих цілей. Вона має стосуватися не тільки урядів зацікавлених країн, але також локальних суб'єктів господарювання, активістів громадянського суспільства, заангажованих у справи культури, включно з локальними церквами. Програми допомоги повинні у щораз більшій мірі мати характер інтегральний" (Бенедикт XVI, Енцикліка Caritas in veritate, п. 58).

2. Іншим чинником, який ускладнює доступ до лікування і медичного догляду, є факт, що не змогли досягти рівноваги між правом захисту інтелектуальної власності і правом на отримання відповідних фінансових вигод із коштів, витрачених у сфері пошуку і розвитку фармацевтичних продуктів та діагностики. Це стосується однаковою мірою пандемії СНІДУ на глобальному рівні та основних захворювань, від яких страждає населення бідних країн.

Я хотів би нагадати звернення, яке Слуга Божий Іван Павло II направив до фармацевтичних фірм під час Конференції на тему «Економіка і здоров'я», організованої Папською Радою душпастирської опіки працівників охорони здоров'я. Ось його слова: „Я звертаюся з проханням до виробників ліків, щоб вони ніколи не ставили економічного прибутку над пошаною людських цінностей, але щоб були чутливими до потреб тих, хто не може користуватися соцзабезпеченнями, а також щоб втілювали в життя конкретні ініціативи, що мають на меті допомогу найбіднішим та відкиненим на край суспільства. Потрібно працювати над тим, щоб були зменшені, а якщо це можливо то усунені, відмінності між континентами, і закликати найбільш розвинені країни дозволити найменш розвиненим користуватися їх досвідом, технологією та часткою їх економічного багатства" (Іван Павло II, Промова до учасників XIV Міжнародної Конференції Папської Ради душпастирської опіки працівників охорони здоров'я. 19 XI 1999, п. 5).

Моя Делегація висловлює надію, що рішення, яке стосується глобальної стратегії і всесвітнього плану дій у сфері громадського здоров'я, інновації і інтелектуальної власності (WHA61.21), буде прийняте всіма зацікавленими і уможливить між іншим трансфер фармацевтичних і виробничих технологій до країн, що розвиваються (Пор. WHO, Report on Public Health, Innovation and Intellectual Property: Global Strategy and Plan of Action A63/6).

Шановне панство,

3. Я хотів би ще звернути увагу на проблему підробки медичних продуктів, яка є величезною загрозою для громадського здоров'я, і яка за останні роки досягла тривожних розмірів. У даному контексті „потрібно зауважити, що в країнах, що розвиваються, рівень підробки ліків дуже високий, перш за все у зв'язку із браком людських і фінансових ресурсів, а також законодавством, яке безсильне у сфері виробництва, дистрибуції і імпорту медичних продуктів" (Архиєпископ Зигмунд Зімовські, Промова до учасників 26-го Всесвітнього Конгресу Федерації Католицьких Фармацевтів (FIPC) на тему «Безпека ліків, етика і совість фармацевта», Познань 11-14 вересня 2009 року). У тих країнах проблема стосується перш за все ліків, що „рятують життя". Крім того, підроблення ліків торкається перш за все педіатричних пацієнтів. Тому потрібним є спільний етичний кодекс в секторі виробництва і дистрибуції медичних препаратів. Ми маємо щиру надію, що кампанія, пропагована Всесвітньою Організацією Здоров'я, із запевненням необхідного контролю з боку країн-учасниць, стане пріоритетною для всіх керівників і спричинюватиметься до знищення промислу підробки ліків.

4. Стосовно проекту резолюції, що стосується вроджених вад (Birth Defects - A63/10) Делегація Апостольської Столиці підтверджує, що людське життя починається із моменту зачаття і має оберігатися навіть тоді, коли в дитини ще в лоні матері виявлено якісь вади чи прояви хвороби. Життя, як дорогоцінний дар, мусить бути завжди збережене і ніколи не можна діяти на його шкоду чи піддавати селекції.

5. На завершення, я хочу вказати, що зростає кількість проблем, пов'язаних з кліматичними змінами і що відсутність серйозного розгляду цього питання з нашої сторони було б безвідповідальністю. Святійший Отець Бенедикт XVI в своєму цьогорічному Посланні на Всесвітній День Миру спонукав до невідкладних дій на користь охорони середовища і підкреслив, що кліматичні зміни і деградація довкілля мають великий вплив на реалізацію прав людини, таких як право на життя, харчування і розвиток (Пор. Бенедикт XVI, Послання на Всесвітній День Миру, 1 січня 2010 р.). Папа римський додав також, що „екологічна криза створює історичну спроможність, щоб виробити спільну відповідь, яка дозволить так перетворити модель глобального розвитку, щоб вона виражала більшу пошану до створеного світу, а також інтегрального розвитку людини, що опирається на відповідних цінностях любові в істині" (Бенедикт XVI, Послання на Всесвітній День Миру, 1 січня 2010, п.9). Звідси слідує побажання Бенедикта XVI, щоб була „прийнята модель розвитку, в основі якої буде центральне місце людської істоти, поширення і доступ до спільного добра, відповідальність, усвідомлення того, що необхідною є зміна стилів життя, а також розсудливість - чеснота, яка вказує на те, що потрібно зробити сьогодні з думкою про те, що може статися завтра" (Бенедикт XVI, Послання на Всесвітній День Миру, 1 січня 2010, п.9).

Шановне панство, я дякую за увагу. Хай Бог вас всіх благословить.

Архиєпископ Зигмунд Зімовські
Голова Делегації Апостольської Столиці
на 63-іх Загальних Зборах Всесвітньої Організації Здоров'я

За матеріалами іноземних інтернет-видань перекладено Milites Christi Imperatoris

При цитуванні або використанні будь-яких матеріалів гіперпосилання на www.christusimperat.org обов'язкове