Коротко про дар мов


Цікаво, до кінця не зрозуміло, але залишається незаперечним фактом, що з усіх феноменів пов'язаних з харизматизмом у християнстві власне ґласолялія привертає найбільше уваги сторонніх спостерігачів та дослідників. І хоча харизматизм неможливо ідентифікувати, як рух ґласолялії, одначе ні пророцтва і оздоровлення не викликають такої реакції і зацікавлення, як власне ґласолялія. Ґласолялія рано чи пізно виринає, як питання усякої фундаментальної дискусії пов'язаної з феноменом харизматизму, що більше для багатьох, попри заперечення самих харизматів, харизматизм асоціюється з ґласолялією.

Очевидно, що така увага саме до ґласолялії зумовлена «видовищністю», «театралізмом» і зовнішньою ефектністю цього феномену. Власне перед її проявом людина не може залишатися байдужою і пробує дати відповідь на питання, що виникають при спостереженні цього явища.

Автори, які пишуть про це поняття або є оборонцями автентичності ґласолялії, або безапеляційно зараховують її до негативних явищ. Навіть у самому визначені того, що таке ґласолялія автори часто розходяться. Цікаво зазначити, що саме слово ґласолялія у Святому письмі ніде не зустрічається. Але не дивлячись на це власне ґласолялія у протестантських колах рахується видимим знаком хрещення Духом Святим, а у православному світі більшість авторів зараховують її до демонічних проявів.

Тому спробуємо розглянути цей феномен і відповісти на питання, які виникають стосовно цього явища.

Для кращого розуміння цієї статті розгляньмо перше кілька термінів, які для розгляду цього питання видаються необхідними.

Ґласолялія - явище, яке проявляє себе, як говоріння невідомою чи неіснуючою «мовою», яка для слухача чується, як справжня мова.

Ксенолялія - говоріння реальною іноземною мовою, яку той хто говорить ніколи не вчив.

Ґнозеолоґічний досвід - досвід, який можливо чітко, ясно і зрозуміло виразити за допомогою мови.

Неґнозеолоґічний досвід - досвід, який неможливо у повноті виразити, неможливо комуні кувати іншим з допомогою мови.

Мовна верифікація - визначення точного значення слова.

Рефлекторне знання - знання, яке можна чітко, недвозначно і зрозуміло передати іншому, тобто знання заснована на ґнозеолоґічному досвіді

Нерефлекторне знання - знання засноване на неґнозеолоґічному досвіді.

Питання, на які спробуємо дати відповідь: Що таке ґласолялія і яке відношення вона має до харизматизму? Чи сучасна ґласолялія відповідає біблійному дару мов? Чи ґласолялія і ксенолялія є ідентичними поняттями?

Щоб на самому початку розбити упередження певної категорії читачів пропоную своєрідну вікторину. Оскільки багато лінгвістів твердять, що в ґласолялії відсутні ознаки мови, тож пропоную реальний приклад: Пропоную тексти, один з яких є реальною мовою, інший вигаданою мовою, ще інший поетичною конструкцією летрістичного типу і два приклади ґласолялії. Тексти розміщено у порядку відмінному від названого. Тож прошу читачів самим виявити, де є тих два приклади «безструктурної» ґласолялії.

1.Меяна лі німібо, нолілубе
Меяна лі німібо, нолілубе
Сехуянґо сефо, сефо аґоламемо,
Меяна лі німібо, нолілубе...

2.О еле німата реатанґа сенета
Сіміле луна ерґон
Секвеста немре аскве нета
Арота ніндуле орон...

3.Керхаменот арбінотерно
Діндара саменора
Саматіканда онора
Сахінарата артонендо....

4.Номернетакена аті да
Аті данаратеміса ґнолдо
Раміна текен аті дано
Раеледа мі німродел...

5.Шодуфла пілісандре дре казан
Ліфранда коенета дорті
Ашлаатан атанодан
Коренде ламре анді корті...

©Milites Christi Imperatoris