Комісії Української Греко-Католицької Церкви


У Церкві, подібно до інших суспільних структур, є підрозділи, які мають законодавчу чи виконавчу владу. Законодавчу владу в нашій Церкві представляють Синоди Єпископів на чолі з Главою УГКЦ, Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким (від них виходять різного роду постанови, рішення тощо).

Виконавчу владу здійснює від імені Глави УГКЦ Патріарша курія. До її складу входить Секретаріат та підрозділи, а зокрема церковні комісії патріаршого та митрополичого/міжєпархіального рівнів. Завданням комісій є втілювати в життя рішення та постанови, які були прийняті на Синодах, Соборах УГКЦ. Ці структурні одиниці відповідають за виконання завдань, що стосуються їхніх повноважень, а також можуть пропонувати для розгляду законодавчої влади проекти різних рішень, для дальшої праці. Керівник Відділу церковних комісій Патріаршої курії УГКЦ - Владика Гліб (Лончина), Єпископ Курії Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ.

Адреса:
пл. св. Юра, 5
79000 м. Львів
тел./факс: +38 (032) 261-21-94
ел.пошта: pcurialviv@ugcc.org.ua

Патріарші комісії

* Патріарша літургійна комісія УГКЦ
* Патріарша катехитична комісія УГКЦ
* Патріарша комісія УГКЦ у справах євангелізації
* Комісія священичого виховання в семінаріях

Митрополичі/Міжєпархіальні комісії

* Комісія УГКЦ у справах молоді
* Комісія УГКЦ у справах монашества
* Комісія УГКЦ у справах сім'ї
* Комісія УГКЦ "Справедливість і мир"
* Комісія УГКЦ у справах шкільництва
* Комісія УГКЦ соціальної комунікації
* Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я
* Комісія УГКЦ у справах мирян
* Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами
* Комісія УГКЦ у справах мігрантів
* Комісія УГКЦ з питань культури
* Місія "Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ"

 

 

Патріарші комісії

Патріарша літургійна комісія УГКЦ

Патріарша літургійна комісія Української Греко-Католицької Церкви є структурним підрозділом Патріаршої курії УГКЦ, відповідно до кан. 114 §1 ККСЦ. Метою Патріаршої літургійної комісії УГКЦ є сприяти розвитку літургійного життя Церкви відповідно до директив Патріарха/Верховного Архиєпископа та Синоду Єпископів УГКЦ.

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2008 р. визначив пріоритетами діяльності Патріаршої літургійної комісії опрацювання богослужбових книг у такій послідовності: Псалтир, Требник, Часослов (незмінні частини), Святкова Мінея, Святковий Октоїх, Великопісна та Квітна Тріодь (головні відправи), Служебник з Літургіями Івана Золотоустого, Василія Великого та Напередосвячених Дарів, Архиєратикон.

Напрямки діяльності Патріаршої літургійної комісії УГКЦ включають також:

* Приготування даних для звіту Патріархові та Синодові Єпископів про стан літургійного життя УГКЦ.
* Участь у створенні концепції впорядкування і розвитку літургійного життя УГКЦ.
* Участь у приготуванні синодальних документів, які стосуються літургійного життя.
* Впровадження постанов Патріарха, які стосуються літургійного життя.
* Задоволення поточних практичних потреб Церкви у літургійній сфері.
* Пошук письмових першоджерел, які стосуються літургійного життя.
* Перекладницька праця (з старогрецької, церковно-слов'янської, староєврейської на українську).
* Опрацювання, видання та використання літургійних текстів (з урахуванням канн. 656 і 657 ККСЦ).
* Праця над досягненням однозгідности і належного звершення літургійних служб.
* Планування і рекомендації літургійно-пасторального характеру.
* Співпраця з науковими інституціями у галузі літургійних наук.
* Співпраця з відповідними комісіями інших помісних Церков.
* Видання квартального обіжника Літургійної комісії для популяризації літургійної віднови та ширшого інформування церковних середовищ щодо літургійних питань.
* Створення електронної бази літургійних термінів та друкованих засобів літургійного характеру.

Голова Комісії - Владика Гліб (Лончина)

Адреса: м. Львів 79000, пл. Св. Юра 5, тел./факс: +38 (032) 2610411, e-mail: patrliturgcom@UGCC.org.ua

 

 

Патріарша катехитична комісія УГКЦ

Патріарша катехитична комісія УГКЦ була створена рішенням Синоду Єпископів від 14-21 жовтня 1996 р., п. 33. Декретом Блаженнішого Патріарха Любомира від 8 лютого 1997 р. згідно з ККСЦ 622 § 1.

Напрямки діяльності Патріаршої катехитичної комісії:

* Координація катехитичної діяльності в УГКЦ.
* Допомога Патріархові та Синодові Єпископів у реалізації катехитичних програм та втілення в життя постанов Синодів, які стосуються катехитичного служіння.
* Організація та підтримка катехитичних структур.
* Організація та проведення вишколу та постійної формацію катехитів.
* Створення катехитичних програм, опрацювання та видання катехитичної літератури.
* Організація загальноцерковних катехитичних конференцій та семінарів.
* Комісія працює над осмисленням і викладом правд віри у дусі східної християнської традиції, тобто, укладанням Катехизму УГКЦ. Це один з найбільших проектів нашої Церкви.
* Опрацювання спеціальних катехитичних програм (для неповносправних, для глухонімих, статеве виховання).
* Творення відео матеріалів з катехитичним змістом.
* Організація та провадження гуртків молитовного читання Святого Письма.
* Опрацювання та впровадження новітніх методів катехизи.

Голова Комісії - Владика Петро (Стасюк)

Заступник Голови комісії - с. Луїза Цюпа, СНДМ

Адреса: м. Львів, 79000, пл. Святого Юра, 5, тел./факс: +38 (032) 2971345, e-mail: pcc@ugcc.org.ua/lc@ucu.edu

 

 

Комісія у справах євангелізації УГКЦ

Інформація про цю комісію ще готується

 

 

Комісія священичого виховання в семінаріях

Патріарша комісія священичого виховання у семінаріях Української Греко-Католицької Церкви була створена рішенням Синоду Єпископів, який відбувався 2 - 9 вересня 2008 року, відповідно до параграфу 3 та декрету Блаженнішого Любомира, згідно з кан. 662 §1 ККСЦ.

До складу Патріаршої комісії священичого виховання входять ректори усіх єпархіальних/монаших семінарій та формаційних домів УГКЦ.

Напрямки діяльності Патріаршої комісії священичого виховання:

* Координування священичого виховання у семінаріях та монаших формаційних домах УГКЦ.
* Організація та підтримка семінарійних структур і священичого виховання.
* Дослідження та praxis у ділянці семінарійної освіти та виховання.
* Перевірка реалізації Програми священичого виховання в УГКЦ.
* Організація періодичних зустрічей ректоратів семінарій.
* Опрацювання програм вступу до семінарії, норм, вимог та психологічної оцінки кандидатів семінарії.
* Апостолат та молитва за священиче покликання.
* Періодичний тренінг ректорату семінарії.
* Опрацювання програми місійного виховання.
* Опрацювання богословія священства в УГКЦ.

Голова Комісії - Владика Кен (Новаківський).

Адреса: 502-5th Avenue, New Westminister, BC V3L 1S2, Canada
e-mail: kenbaseline@aol.com

 

 

Митрополичі/Міжєпархіальні комісії

Комісія у справах молоді УГКЦ

Рішенням Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви в 1996 році було створено Комісію у справах молоді.

Згідно з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ та за благословенням Глави УГКЦ, а також на підставі програми діяльності Комісії у справах молоді УГКЦ створено наступні напрямки нашої діяльності:

Випрацювання програми праці молодіжного апостоляту УГКЦ та її реалізація.

* Розвиток, заснування, духовна опіка молодіжних християнських організацій, рухів і спільнот та співпраця з ними. Створення молодіжних парафіяльних груп.
* Ініціація і допомога в створенні молодіжних духовних центрів.
* Вишколи молодіжних християнських провідників (лідерів).
* Прочансько-таборовий рух, катехитично-рекреаційні табори.
* Організація і проведення молодіжних мистецько-духовних програм, конкурсів, форумів та фестивалів.
* Інститут університетського капеланства.
* Видавнича діяльність.
* Координація соціальних напрямків праці у молодіжному апостоляті УГКЦ.

Голова Комісії - свящ. Ростислав Пендюк

Адреса: м. Львів, 79000, пл. Св. Юра, 5, тел./факс: +38 (032) 2970817, e-mail: pkusm.ugcc@gmail.com

 

 

Комісія у справах монашества УГКЦ

Комісія у справах монашества є дорадчим органом Патріарха (Глави) УГКЦ. Комісія об'єднує богопосвячених осіб через Ради вищих настоятелів, в які входять настоятелі монастирів свого права, чинів, згромаджень та інститутів богопосвяченого життя.

Комісія:

* Сприяє початковій і постійній формації монашества та організовує вишкіл для настоятелів і форматорів.
* Організовує створення документів Патріарха і Патріаршої курії з питань, поданих у віддання Комісії.
* Збирає й вивчає питання, що стосуються стану богопосвяченого життя в УГКЦ, напр., питання післанництва.
* Скликає і проводить щорічні засідання представників монастирів, чинів, згромаджень та інститутів, щоб обговорити справи, які потребують ширшого розгляду чи уваги.
* Виготовляє щорічний звіт про стан монаших спільнот для Патріарха.
* Збирає і старається про переклад документів Церкви, які стосуються богопосвяченого життя.
* Провадить видавничу працю матеріалів конференцій чи сесій Собору монашества.
* Плекає зв'язки з Конференціями головних настоятелів в Україні і з міжнародними об'єднаннями богопосвячених осіб.
* Плекає зв'язки з монашеством Східних Церков.

Голова чи уповноважнений член Комісії бере участь на засіданнях Рад вищих настоятелів.

Голова Комісії - с. Наталія Мельник, ЗСПР

Адреса: м. Львів, 79000, пл. Св. Юра, 5, тел./факс: +38 (032) 2611385 , e-mail: monashestvo@ugcc.org.ua

 

 

Комісія у справах сім'ї УГКЦ

Комісія у справах сім'ї створена для того, щоб уводити в життя програми, які, згідно з документами Другого Ватиканського Собору, Соборів УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, Папськими Енцикліками та іншими офіційними документами Вселенської Церкви, спрямовані на виховання та формування морально здорової, релігійно обізнаної, щасливої християнської сім'ї та родини, а також на піднесення сім'ї до її належної гідності та пошани.

Основними напрямками діяльності Комісії є:

* Координація та управління вишколу й формації тих, які присвячують себе праці з родинами.
* Сприяння у створенні і координація діяльності родинних порадень та сімейних центрів у Єпархіях.
* Співпраця з освітньо-виховними і соціально-культурними закладами, релігійними та громадськими організаціями, а також з органами державної влади усіх рівнів по розвитку програм, які стосуються родини.
* формування і створення ініціатив, які б на найвищому рівні відображали інтереси та цінності християнських родин.

Голова Комісії - Марія Кожух

Адреса: м. Львів, 79000, пл. св. Юра 5, тел./факс: +38 (032) 2610411, e-mail: mks@ugcc.org.ua

 

 

Комісія "Справедливість і мир" УГКЦ

Комісія базується на принципах визнання гідності усіх людей, солідарності та субсидіарності у діях. Поширювати ці вартості в українському суспільстві - основне завдання Комісії.
Серед актуальних пріоритетів Комісії:

* Привернення уваги до найбільш критичних суспільних проблем в Україні та світі.
* Поширення християнського розуміння гідності, свободи та прав людини.
* Сприяння процесові примирення та мирної співпраці між людьми, народами та Церквами.

Хоча Комісія зосереджена на внутрішньоукраїнських завданнях у першу чергу, ми відкриті на дієву участь у проектах у Європі та світі.

Основні напрямки роботи Комісії сьогодні:

"Гідність без кордонів" - Ми працюємо над покра­щенням легального, соціального і пастирського захисту емігрантів та їх сімей, утвердженням толерантності до іммігрантів, перевіркою дотримання прав біженців, пропозиціями моделей реадаптації мігрантів.
"День пам'яті" - Ми поширюємо ідею необхідності пам'ятати про жертви Другої світової війни, як також усіх інших воєн, що були в українській історії, проводячи символічні акції, екуменічні молитви, семінари та зустрічі.
"Любов у дії" - Ми ініціювали та забезпечуємо прове­дення суспільного тижня в УГКЦ.

Комісія збирає та аналізує інформацію про порушення прав людини і, на цій основі, шляхом інформування, порад та запитів до відповідних церковних структур, політиків та представників влади, реагує на виявлені проблеми. Зокрема, Комісія висловлювала свою позицію у питаннях захисту прав мігрантів, релігійних свобод, прав хворих на СНІД, прав людини у Святій Землі, українсько-польському примиренні.

Комісія закликає вірних УГКЦ до активних дій та суспільної відповідальності, надаючи інформацію (доку­менти, книги, статті) та публічно засвідчуючи свою позицію (заявами, зверненнями, відкритими листами). Серед звернень Комісії: Відкритий лист про молитву за жертви Другої світової війни, Звернення про різд­вяну молитву у Вифлеємі та Звернення щодо ратифіка­ції Конвенції ООН про робітників-мігрантів та членів їхніх сімей.

Комісія публікує українські версії основних документів Церкви щодо справедливості і миру та створює форум для публічних дискусій (семінари, зустрічі, лекції).

Комісія об'єднує провідних експертів у сферах прав людини, екуменізму, соціального вчення тощо.

Комісія працює в тісній співпраці з іншими структурами УГКЦ, а також численними неурядовими організаціями в Україні та закордоном. З 2004 року Комісія є активним членом Конференції Європейських Комісій "Справедливість і мир".

Голова Комісії - Леся Коваленко

Адреса: м. Львів, 79000, пл. св. Юра 5, тел.: +38 (032) 2409944 (135), факс: +38 (032) 2409950, e-mail: jpc@ugcc.org.ua

 

 

Комісія у справах шкільництва УГКЦ

Синод Єпископів УГКЦ покликав до життя Комісію у справах шкільництва з метою сприяння всебічному, гармонійному і творчому розвитку особистості на основах християнського світогляду та культурних цінностях українського народу.

Пріоритетним завданням Комісії є створення сприятливих умов для впровадження предмету "Християнська етика" в шкільну програму в школах у межах всієї України, а також сприяти заснуванню церковних шкіл різноманітних категорій із повною навчальною та виховною програмою. Для цього Комісія співпрацює з державними органами освіти, навчальними закладами та школами у пошуку оптимальних форм такого виховного та навчального процесу, який дозволить подолати кризу у духовному, моральному та інтелектуальному розвитку підростаючого покоління.
Комісія координує діяльність аналогічних єпархіальних Комісій з тим, щоб праця в зазначених ділянках була злагодженою та послідовною.

Голова Комісії - свящ. Іван Гнатів

Адреса: м. Львів 79000, пл. Св. Юра 5, тел.: +38 (032) 2612194, e-mail: edu@uqcc.orq.ua

 

 

Комісія соціальної комунікації УГКЦ

Інформація про цю Комісію ще готується.

 

Комісія у справах душпастирства охорони здоров'я УГКЦ

Комісія у справах душпастирства охорони здоров'я є міжєпархіальним органом УГКЦ, покликаним розвивати та підтримувати місію Церкви у сфері охорони життя та здоров'я в Україні.

Комісія була заснована 30 листопада 2004 року Декретом Глави УГКЦ, Блаженнішого Любомира.

Завдання Комісії:

* Визначення напрямків та форми душпастирства Церкви в сфері охорони життя та здоров‘я;
* Налагодження співпраці з церковними, державними та громадськими організаціями і установами, які працюють у сфері охорони життя та здоров‘я;
* Поширення в українському суспільстві вчення Церкви щодо життя і здоров‘я людини та сенсу її терпіння;
* Утвердження християнських цінностей в соціально-медичних інституціях, навчальних закладах та в законодавстві;
* Сприяння вихованню відповідального та уважного ставлення до кожного хворого та пошани до його гідності;
* Проводити перевірку проблем сфери охорони здоров'я, пов'язаних з якістю і умовами лікування.

Основні напрямки діяльності:

Пасторальний

* Розроблення, організація та реалізація пасторальних програм, заходів та акцій у сфері охорони життя та здоров'я;
* Координація пасторальної праці в медичних, освітніх та лікувальних установах.

Освітній

* Проведення науково-практичних семінарів, вишколів та інших освітніх заходів;
* Сприяння спеціалізованому вишколу душпастирів, медичних працівників, добровольців для пасторальної праці у сфері охорони здоров'я.

Академічний

* Організація конференцій, круглих столів на актуальні теми;
* Проведення досліджень, перевірок проблем сфери охорони здоров'я.

Видавничий

* Переклад і видання науково-практичної літератури.

Наші партнери

* Папська Рада у справах душпастирства охорони здоров'я (Ватикан);
* Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria (Рим, Італія);
* Асоціація Лікарів-Католиків (Львів, Україна);
* Українське лікарське товариство у Львові;
* Кафедра Біоетики Львівського Медичного Університету.

Голова Комісії - Степан Дмитришин

Адреса: м. Львів, 79000, пл. Св. Юра 5, тел.: +38 (032) 2611384 (#266), е-mail: zdorovia@ugcc.org.ua

 

 

Комісія у справах мирян УГКЦ

Комісію у справах мирян УГКЦ створив Глава УГКЦ Блаженніший Любомир (декрет Р-06/406 від 6.10.2006 р.Б.).

Комісія діє відповідно до Положення, яке затвердив Синод Єпископів у листопаді 2003 р.

Метою створення Комісії є активізувати життя мирян, активніше залучаючи їх до апостольського служіння, відповідно до вчення Католицької Церкви про мирян.
Завдання Комісії:

* Поширювати вчення Католицької Церкви про мирян.
* Координувати діяльність єпархіальних Комісій у справах мирян.
* Співпрацювати з мирянськими організаціями, структура і діяльність яких поширюється на міжєпархіальний рівень.
* Сприяти створенню мирянських структур на єпархіальному та міжєпархіальному рівнях.
* Бути інформаційним та методичним центром для мирян та мирянських організацій.
* Бути дорадчим органом для Синоду Єпископів та Глави Церкви.
* Допомагати Синодові Єпископів та Главі Церкви у розробці та втіленні церковної мирянської політики.

Для реалізації своєї мети та завдань Комісія у справах мирян УГКЦ проводить періодичні наради з єпархіальними Комісіями; зустрічі з мирянськими організаціями; організовує круглі столи, конференції та семінари, з'їзди мирян; проводить вишколи для мирянських провідників; розробляє методичні посібники стосовно організації мирянського життя на парохіяльному рівні та стосовно створення мирянських організацій; подає аналітичні пропозиції Главі Церкви та Синодові Єпископів стосовно церковної мирянської політики.

Голова Комісії - д-р Юрій Підлісний

Контакти: e-mail: myrjany@ugcc.org.ua

 

 

Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами

Рішенням Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви було створено Комісію Української Греко-Католицької Церкви для сприяння єдності між християнами.

Головними напрямками діяльності Комісії є:

* Формування та підтримка екуменічних та міжцерковних ініціатив УГКЦ, зокрема душпастирської, інформаційної, координаційної та консультаційної діяльностей.
* Співпраця з особами відповідальними за екуменічне служіння УГКЦ, як в Україні так і за кордоном, а також з відповідними органами інших Церков в Україні та з органами державної влади усіх рівнів щодо розвитку програм, які стосуються екуменічної та міжцерковної діяльності.

Одним з ключових моментів праці комісії є організація формації, вишколів, семінарів та тренінгів для священиків та мирян УГКЦ, що допоможе бути більш відкритими на спільні зустрічі, молитву, діалог та обмін досвідом особливо з нашими братами православними, з якими у нас спільна багатовікова історія.

Голова Комісії - д-р Ігор Шабан

Адреса: м. Київ, 01001, а/с В-125, Київ-1, тел./факс: +38 (044) 279-19-20, e-mail: shaban@poshta.org.ua

 

 

Комісія у справах мігрантів УГКЦ

Міграція є неминучим явищем сьогодення, яке супровождується глибокою трансформацією в демографічному та етнічно-релігійному складі населення. Наше суспільство проходить етап акивної міграції в нинішньому світі глобалізації і тому є дуже важливим, щоб цей процес, як і всі інші, відбувався разом із Христом. Власне тому і була покликана до існування Комісія Української Греко Католицької Церкви у справах мігрантів.

Завдання та цілі комісії такі:

* Поширення офіційного вчення та позиції Католицької Церкви щодо міграції.
* Консультування єрархії УГКЦ.
* Професійна душпастирська і соціальна опіка мігрантів.
* Сприяння розвитку структури самоорганізації українських мігрантів.
* Налагодження міжнародних контактів.

Беручи до уваги невичерпну цінність кожної особи зокрема, Церква завжди віддавала належну увагу міграційним процесам і робила реальний внесок у покращення життя мігрантів, шануючи та промуючи відвічні цінності, котрі Вселенська Церква навчає впродовж 2000 років. Відповідно до осіб, котрих торкається процес міграції (а за неофіційними даними, тільки українців, котрі залишили Україну за останні роки, нараховується близько семи мільйонів) проводиться праця, діяльність та поміч комісії в даній сфері. Тут можемо згадати:

* трудових мігрантів та їхні сім'ї закордоном - душпастирська опіка, збереження культурної та релігійної тотожності;
* членів родин мігрантів, котрі залишились на Україні - підтримання єдності та цілістності сім'ї;
* українців, котрі повернулись на Батьківщину - реінтеграція, відновлення сімейних зв'язків;
* українських студентів закордоном - надання особливої пасторальної та соціальної опіки, котра бере до уваги велич їхніх молодих ресурсів. Є необхідним помогти студентам знайти шлях відкритості до динамізму різних культур та збагатитись в їхньому контакті з іншими студентами різноманітних культур та релігій;
* біженців та емігрантів в Україні - толерантне прийняття, соціальна допомога, шанування прав;
* жертви торгівлі людьми - запобігання, повернення, соціальна адаптація.

Для християн-мігрантів, навчання та формація, котрі Церква надає у їхніх нових умовах життя, може сприяти для зміцнення їхньої віри, стимул бути відкритим до універсалізму, котрий є складовим елементом Католицької Церкви і так бути дійсно практикуючим католиком, свідчачи свою віру на щодень для інших.

Голова комісії - Григорій Селещук

Виконавчий секретар - Василь Мікула

Адреса: м. Львів, 79000, пл. Св. Юра 5, e-mail: migration@ugcc.org.ua

 

 

Комісія з питань культури УГКЦ

Інформація про цю Комісію ще готується.

 

 

Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ»

Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ» займається підготовкою біографічних матеріалів та переслуханням свідків стосовно осіб, які закінчили своє життя як мученики за Христову віру та які подали приклад чеснотливого, жертвенного служіння Богові. Також Місія працює з архівними та бібліотечними документами з метою дослідження життєвого шляху кандидатів, поданих до беатифікації.

Голова - Владика Михаїл Гринчишин
Постулятор Місії - свящ. Роман Тереховський

Адреса: м. Львів, 79008, пл. Соборна 3а, тел./факс: +38 (032) 279-84-42, е-mail:terekhovskyj@yahoo.com

http://www.ugcc.org.ua/39.0.html